განცხადებები ნაჩვენებია ნახვების, პოპულარიზაციის მიხედვით მინივენითმომსახურებამინივენი,ტურები,მინივენისქირაობა,მინივენიმძღოლით,ტრანსფერი,ტრანსფერები.ქირავდებამინივენიქირავდებამინივენიმინივენისმომსახურებაკომფორტულიმინივენიმინივენისმომსახურება(მძღოლით)მინივენისმომსახურება(მძღოლით)მინივენითმომსახურებამინივენიმინივენითმომსახურებაMercedesVito8+1მინივენითმომსახურებაMercedesVito8+1მინივენისგაქირავებაავტომობილისედანისგაქირავებაავტომობილიმინივენისგაქირავებაავტომობილიმინივენითმომსახურება#დელიკა#მიცუბიშიდელიკა#ტურიზმი#გიდი#ყაზბეგი#მოგზაურობამინივენისმომსახურებამინივენისმომსახურება
მინივენით მომსახურება ფასი შეთანხმებით
მინივენის მომსახურება (მძღოლით) ფასი შეთანხმებით
მინივენით მომსახურება ფასი შეთანხმებით