განცხადებები ნაჩვენებია ნახვების, პოპულარიზაციის მიხედვით ავეჯისდატვირთისგადაზიდვაავეჯისგადაზიდვატვითვისგადაზიდვატვირთისგადაზიდვასაყოფაცხოვრებონივთების.სამშენებლომასალებისანნებისმიერტვირთისგადაზიდვა,ავეჯისგადაზიდვა,მანქანისგამოძახება,მუშა-მტვირთავებისგამოძახებაგადაზიდვაშიდადაასევერეგიონებშივემსახურებიკოპანიებსაცტვირთისგადაზიდვა.საბითითდაფიზპირებისმომსახურებაtvirtebisgadazidva,gadazidvisservisi,avejisgadazidva,avejisgadazidvisservisiგადაზიდვისსერვისი(თვითმცლელი)თვითმცლელიტვირთისგადაზიდვაგადაზიდვატვირთისგადაზიდვანარჩენებისგატანაქუთაისშიავეჯისტვირთისგადაზიდვატვირთისგადაზიდვაყველანაერიტვირთისგადაზიდვასამშენებლომასალებისმიტანადარეკვითგადატვირთისგადაზიდვატვირთებისგადატანასაქართველოშიგადაზიდვაავეჯისდატვირთისგადაზიდვაგადაზიდვაამწემანიპულატორიამწესატვირთოგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვაგადაზიდვაევაკუატორიევაკუატორიგადამზიდიევაკუატორიევაკუატორიტვირთისგადაზიდვაავეჯიტვირთისგადაზიდვატვირთიავეჯისდატვირთისგადაზიდვისსერვისი+მუშებიტვირთისგადაზიდვაგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვატვირთისგადაზიდვაგადატანაავეჯისგადატანაgadazidvatvirtebisgadazidvaavejisgadazidvaAvejisgadazidvaგადაზიდვაgadazidvaგადაზიდვისსერვისიgadazidvisservisiტვირთისგადაზიდვაtvirtebisgadazidvaგადაზიდვისსერვისიტვირთისგადაზიდვაგადაზიდვაგადაზიდვისსერვისიgadazidvaavejisgadazidvatvirtebisgadazidvaავეჯისგადაზიდვაგადაზიდვაგადაზიდვისსერვისიტვირთისგადაზიდვაგადაზიდვათბილისშიავეჯისდატვირთისგადაზიდვაგადამზიდიავეჯისადასაყოფაცხოვრებონივთებისგადატანა.ტვირთისგადაზიდვატვირთისგადაზიდვატვირთისგადაზიდვა
რეკლამა ავეჯისა და საყოფაცხოვრებო ნივთების გადატანა. ფასი შეთანხმებით
ავეჯის და ტვირთის გადაზიდვა ფასი შეთანხმებით
გადაზიდვა შიდა და ასევე რეგიონებში ვემსახურები კოპანიებსაც ფასი შეთანხმებით
საყოფაცხოვრებო ნივთების . სამშენებლო მასალების  ან ნებისმიერ ფასი შეთანხმებით
გადაზიდვის სერვისი (თვითმცლელი) ფასი შეთანხმებით
ყველანაერი ტვირთის გადაზიდვა სამშენებლო მასალების მიტანა დარეკვით გადა ფასი შეთანხმებით
ტვირთების გადატანა საქართველოში ფასი შეთანხმებით
ავეჯის და ტვირთის გადაზიდვის სერვისი + მუშები ფასი შეთანხმებით
ავეჯის გადაზიდვა ფასი შეთანხმებით
გადაზიდვის სერვისი ფასი შეთანხმებით