სამშენებლო საქმიანობა, ნარჩენების გატანა ფასი შეთანხმებით
სამშენებლო ნარჩენების გატანა, თვითმცლელის მომსახურება ფასი შეთანხმებით
სამშენებლო ნარჩენების გატანა ფასი შეთანხმებით