განცხადებები ნაჩვენებია ნახვების, პოპულარიზაციის მიხედვით გადაზიდვისსერვისიგადაზიდვაგადაზიდვისსერვისიავეჯისგადაზიდვატვირთებისგადაზიდვაგადაზიდვისსერვისი(თვითმცლელი)თვითმცლელიგადაზიდვისსერვისი(სამშენებლო)სამშენებლოგადაზიდვაგადაზიდვებიშერეულიტვირთებისგადზიდვაგადაზიდვაგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვასაქართველოშიგადაზიდვაავეჯისგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვაგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვასატრანსპორტოგადაზიდვაგადაზიდვაავეჯისდატვირთისგადაზიდვისსერვისი+მუშებიტვირთისგადაზიდვაგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვატვირთისგადაზიდვაგადატანაავეჯისგადატანაgadazidvatvirtebisgadazidvaavejisgadazidvaAvejisgadazidvaგადაზიდვაgadazidvaგადაზიდვისსერვისიgadazidvisservisiტვირთისგადაზიდვაtvirtebisgadazidvaგადაზიდვისსერვისიტვირთისგადაზიდვაგადაზიდვაგადაზიდვისსერვისიgadazidvaavejisgadazidvatvirtebisgadazidvaავეჯისგადაზიდვაგადაზიდვაგადაზიდვისსერვისიტვირთისგადაზიდვაგადაზიდვათბილისშიავეჯისგადაზიდვისსერვისიავეჯისგადაზიდვისსერვისიavejisgadazidvisservisiტვირთებისგადაზიდვაtvirtebisgadazidvisservisi
გადაზიდვის სერვისი ფასი შეთანხმებით
გადაზიდვის სერვისი (თვითმცლელი) ფასი შეთანხმებით
გადაზიდვის სერვისი (სამშენებლო) ფასი შეთანხმებით
ავეჯის და ტვირთის გადაზიდვის სერვისი + მუშები ფასი შეთანხმებით
ავეჯის გადაზიდვა ფასი შეთანხმებით
გადაზიდვის სერვისი ფასი შეთანხმებით
ავეჯის გადაზიდვის სერვისი 50.00 ₾