განცხადებები ნაჩვენებია ნახვების, პოპულარიზაციის მიხედვით სახმელეთოგადაზიდვაგადაზიდვაავეჯისდატვირთისგადაზიდვაავეჯისგადაზიდვაავეჯისგადაზიდვისსერვისიავეჯისგადაზიდვატვითვისგადაზიდვატვირთისგადაზიდვასაყოფაცხოვრებონივთების.სამშენებლომასალებისანნებისმიერტვირთისგადაზიდვა,ავეჯისგადაზიდვა,მანქანისგამოძახება,მუშა-მტვირთავებისგამოძახებაგადაზიდვაშიდადაასევერეგიონებშივემსახურებიკოპანიებსაცტვირთისგადაზიდვა.საბითითდაფიზპირებისმომსახურებაtvirtebisgadazidva,gadazidvisservisi,avejisgadazidva,avejisgadazidvisservisiგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვაგადაზიდვისსერვისიავეჯისგადაზიდვატვირთებისგადაზიდვანაგვისგატანაძველინივთებისგადაყრაავეჯისგადაზიდვატვირთისგადატანანაგვისგატანაგადაყრა,სამშენებლონარჩენებისნაგვისგადაყრაძველინივთებისგატანაგადაყრაავეჯისგადაყრადასუფთავებაnagvisgatanagadayraavejisgatanadzvelinivtebisgadayragatanaავეჯისადატვირთებისგადატანა,თბილისსადარეგიონებშიავეჯისგადაზიდვაავეჯისდატვირთებისგადაზიდვაგადაზიდვისსერვისისამშენებლოგადაზიდვებიგადაზიდვატვირთისგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვაგადაზიდვისსერვისი(თვითმცლელი)თვითმცლელიტვირთისგადაზიდვაგადაზიდვაგადამზიდიმომსახურეობაგადაზიდვაგადამზიდისერვისიგადაზიდვატვირთისგადაზიდვანარჩენებისგატანაგადაზიდვისსერვისი(სამშენებლო)სამშენებლოგადაზიდვაშიდაგადაზიდვებისაქართველოშიშიდაგადაზიდვებისამშენებლომასალებისგადაზიდვაგადაზიდვაგადაზიდვისნსერვისიგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვაქუთაისშიავეჯისტვირთისგადაზიდვატვირთისგადაზიდვაშერეულიტვირთებიგადაზიდვაგადაზიდვებიშერეულიტვირთებისგადზიდვაგადაზიდვაგადაზიდვაგადაზიდვაგადაზიდვისსერვისიავეჯისადატვირთებისგადაზიდვა,თბილისსადარეგიონებში!ავექისადატვირთებისგადაზიდვა,თბილისსადარეგიონებში!გადაზიდვისსერვისიგადაზიდვაშერეულიტიპისგადაზიდვებიგადაზიდვებიგადაზიდვასაქართველოშიგადაზიდვაავეჯისგადაზიდვაავეჯიგადაზიდვატვირთებისგადაზიდვაგადამზიდიევაკუტორიევაკუატორიყველანაერიტვირთისგადაზიდვასამშენებლომასალებისმიტანადარეკვითგადატვირთისგადაზიდვაგადაზიდვა.გადაზიდვაშერეულიტიპისგადაზიდვებიგადაზიდვაამწემანიპულატორისგადაზივისსერვისიგადაზიდვატვირთებისგადატანასაქართველოშიგადაზიდვასწრაფიგადამზიდიგადაზიდვაგადაზიდვასაქართველოსმაშტაბითგადაზიდვაავეჯისდატვირთისგადაზიდვაგადაზიდვაგადაზიდვაგადაზიდვაგადაზიდვათბილისადარეგიონებშიგადაზიდვაამწემანიპულატორიამწესატვირთოევაკუატორისმოსახურებაევაკუატორიგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვაავეჯისგადაზიდვაორაგნიზირებაგადაზიდვაავეჯისგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვაგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვა
რეკლამა ავეჯისა და საყოფაცხოვრებო ნივთების გადატანა. ფასი შეთანხმებით
ავეჯის და ტვირთის გადაზიდვა ფასი შეთანხმებით
ავეჯის გადაზიდვის სერვისი ფასი შეთანხმებით
გადაზიდვა შიდა და ასევე რეგიონებში ვემსახურები კოპანიებსაც ფასი შეთანხმებით
საყოფაცხოვრებო ნივთების . სამშენებლო მასალების  ან ნებისმიერ ფასი შეთანხმებით
გადაზიდვის სერვისი ფასი შეთანხმებით
ნაგვის გატანა ძველი ნივთების გადაყრა ავეჯის გადაზიდვა ტვირთის გადატანა ფასი შეთანხმებით
ავეჯისა და ტვირთების გადატანა,თბილისსა და რეგიონებში ფასი შეთანხმებით
ავეჯის და ტვირთების გადაზიდვა ფასი შეთანხმებით
გადაზიდვის სერვისი (თვითმცლელი) ფასი შეთანხმებით
გადაზიდვის სერვისი (სამშენებლო) ფასი შეთანხმებით
შიდა გადაზიდვები საქართველოში ფასი შეთანხმებით
სამშენებლო მასალების გადაზიდვა ფასი შეთანხმებით
ავეჯისა და ტვირთების გადაზიდვა,თბილისსა და რეგიონებში! ფასი შეთანხმებით
შერეული ტიპის გადაზიდვები ფასი შეთანხმებით
ყველანაერი ტვირთის გადაზიდვა სამშენებლო მასალების მიტანა დარეკვით გადა ფასი შეთანხმებით
ამწე მანიპულატორის გადაზივის სერვისი ფასი შეთანხმებით
ტვირთების გადატანა საქართველოში ფასი შეთანხმებით
გადაზიდვა საქართველოს მაშტაბით ფასი შეთანხმებით
გადაზიდვა თბილისა და რეგიონებში ფასი შეთანხმებით
ავეჯის გადაზიდვა ორაგნიზირება ფასი შეთანხმებით
ავეჯის და ტვირთის გადაზიდვის სერვისი + მუშები ფასი შეთანხმებით
ავეჯის გადაზიდვა ფასი შეთანხმებით
გადაზიდვის სერვისი ფასი შეთანხმებით
ავეჯის გადაზიდვის სერვისი 50.00 ₾