აზომვითი სამუშაოების შესრულება სერთიფიცირებული გეოდეზისტების მიერ ფასი შეთანხმებით