განცხადებები ნაჩვენებია ნახვების, პოპულარიზაციის მიხედვით ავეჯისდატვირთისგადაზიდვაავეჯისგადაზიდვაავეჯისგადაზიდვისსერვისიავეჯისგადაზიდვატვითვისგადაზიდვატვირთისგადაზიდვასაყოფაცხოვრებონივთების.სამშენებლომასალებისანნებისმიერტვირთისგადაზიდვა,ავეჯისგადაზიდვა,მანქანისგამოძახება,მუშა-მტვირთავებისგამოძახებაგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვაგადაზიდვისსერვისიავეჯისგადაზიდვატვირთებისგადაზიდვანაგვისგატანაძველინივთებისგადაყრაავეჯისგადაზიდვატვირთისგადატანანაგვისგატანაგადაყრა,სამშენებლონარჩენებისნაგვისგადაყრაძველინივთებისგატანაგადაყრაავეჯისგადაყრადასუფთავებაnagvisgatanagadayraavejisgatanadzvelinivtebisgadayragatanaავეჯისადატვირთებისგადატანა,თბილისსადარეგიონებშიავეჯისგადაზიდვაგადამზიდისერვისიგადაზიდვაავეჯისგადაზიდვაავეჯიგადაზიდვასაქართველოსმაშტაბითგადაზიდვაავეჯისგადაზიდვაორაგნიზირებაგადაზიდვაგადაზიდვისსერვისიგადაზიდვაავეჯისგადაზიდვაგადაზიდვაგადაზიდვისსერვისიტვირთისგადაზიდვაგადაზიდვათბილისში
ავეჯის და ტვირთის გადაზიდვა ფასი შეთანხმებით
ავეჯის გადაზიდვის სერვისი ფასი შეთანხმებით
საყოფაცხოვრებო ნივთების . სამშენებლო მასალების  ან ნებისმიერ ფასი შეთანხმებით
გადაზიდვის სერვისი ფასი შეთანხმებით
ნაგვის გატანა ძველი ნივთების გადაყრა ავეჯის გადაზიდვა ტვირთის გადატანა ფასი შეთანხმებით
ავეჯისა და ტვირთების გადატანა,თბილისსა და რეგიონებში ფასი შეთანხმებით
გადაზიდვა საქართველოს მაშტაბით ფასი შეთანხმებით
ავეჯის გადაზიდვა ორაგნიზირება ფასი შეთანხმებით
ავეჯის გადაზიდვა ფასი შეთანხმებით